Hvem bruger huset

Disse foreninger gør brug af husets lokaler:

Hobro Borgervæbning

Ældresagen

Hobro Fotoklub

Under opdatering, mange flere er på vej…………